Hej!

Lite i Nyköpingsområdet.

Vrena stationshus skall enligt uppgift bevaras.

Stigtomta stationshus jämnades med marken i december någon gång.

Larslunds stationshus står dock kvar än så länge av någon anledning. Revs under hösten 2008 tillsammans med Rekarne, Folkesta, Hållsta.smiley

Stjärnholms stationshus och banvaktarbostäder finns det intresse i området för att bevara. Vi får se hur det kan utvecklas.

Hälsningar

Micke Däckfors