Här kommer nytagna bilder på ett öde stationshus och ett lika öde godsmagasin i Sköldinge. Strax till vänster om magasinet anslöt en gång i tiden den gamla häst- banan och omlastning skedde till SJ.